Правила за поверителност

Настоящото уведомление за поверителност предоставя рамка за запознаване с личните данни, които се събират от  Чери ДриймсООД и представените от него сайтовеwww.cherrydreams.bg/   cifo.cherrydreams.bg(„наричани по-нататък Сайт“), както се изисква от закона, включително разпоредбите на Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (ОРЗД).

Изключително сме доволни, че проявихте интерес към нашето предприятие. Защитата на данните е с особено висок приоритет за управлението на Чери Дриймс ООД . Използването на интернет страниците на Чери Дриймс ООД  е възможно без указания за лични данни; обаче, ако даден субект на данни иска да използва специални корпоративни услуги чрез нашия уебсайт, може да стане необходимо обработването на лични данни. Ако обработването на лични данни е необходимо и няма правна основа за такава обработка, ние по принцип получаваме съгласието на субекта на данните.

Обработката на лични данни, като име, адрес, електронен адрес или телефонен номер на субекта на данни, винаги трябва да съответства на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и в съответствие със специфичните за всяка държава данни за защита на данните приложими към Чери ДриймсООД. С тази декларация за защита на данните нашето предприятие би искало да информира широката общественост за естеството, обхвата и целта на личните данни, които събираме, използваме и обработваме. Освен това субектите на данни са информирани чрез тази декларация за защита на данните за правата, на които те имат право.

В нашия сайт не се събират лични данни като име, телефон и адрес на лицата. Нашият сайт е информативна страница за дейността на нашето предприятие. За по – добро и приятно преминаване през нашия сайт  , ние използваме „Cookies” . Според Регламента на Европейския съюз „Cookies”се считат като лични данни.

Бисквитки

Интернет страниците на Чери ДриймсООД използват "бисквитки". "Бисквитките" са текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър.

Много интернет сайтове и сървъри използват "бисквитки". Много бисквитки съдържат така наречената "бисквитка". ИД на "бисквитка" е уникален идентификатор на "бисквитката". Тя се състои от низ на знаци, чрез който могат да бъдат присвоени интернет страници и сървъри към конкретния интернет браузър, в който е съхранена "бисквитката". Това позволява на посетените интернет сайтове и сървъри да се разграничат отделните браузъри на обектните данни от други интернет браузъри, които съдържат други "бисквитки". Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез уникалния идентификатор на "бисквитката"

Чрез използването на "бисквитки" Чери ДриймсООД може да предостави на потребителите на този уеб сайт по-удобни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на "бисквитките".

С помощта на "бисквитка" информацията и офертите на нашия уеб сайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на потребителя. "Бисквитките" ни позволяват, както вече споменахме, да разпознаваме нашите потребители на уебсайтове. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. Потребителят на уебсайта, който използва "бисквитки", напр. не е необходимо да въвежда данни за достъп всеки път, когато уеб сайтът е достъпен, защото това се поема от уебсайта и така бисквитката се съхранява в компютърната система на потребителя.

Субектът на данните може по всяко време да предотврати настройването на "бисквитките" чрез уебсайта ни чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на "бисквитките". Освен това, вече зададените "бисквитки" могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако обектът на данните деактивира настройката на "бисквитките" в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми.

   
В Internet Explorer 9 това става по следния начин:
   

  1. 1. Изберете в меню "Extras"  меню "Internet Optionen"
  2. 2. Изберете "Privacy".
  3. 3. Преместете плъзгащото меню най-нагоре в лявата страна на диалоговия прозорец ("delete all cookies")
  4. 4. С "OK" можете да потвърдите Вашите настройки.

   
В Firefox 4.0 това става по следния начин:
   

  1. 1. Изберете в меню "Extras"  меню "Options".
  2. 2. В "Privacy" ще намерите "Cookies". Тук трябва да деактивирате опцията "accept cookies".
  3. 3. С "OK" можете да потвърдите Вашите настройки.

При други интернет браузери молим да следвате указанията за блокирането и изтриването на "бисквитки", които се намират в помощните инструкции на Вашия браузер или софтуера на производителя.

 

 

 

Като администратор Чери ДриймсООД въведе редица технически и организационни мерки за осигуряване на най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез този сайт. Въпреки това, базираните на интернет предавания по принцип могат да имат пропуски в сигурността, така че абсолютната защита може да не бъде гарантирана. 

 

Чери Дриймс ООД  си запазва правото да изменя настоящите условия за ползване, като ги качва на www.cherrydreams.bg.